Autogent

Når dikteren blir full
og skriver bare tull
så blir det klart at dikt
er den fortvilte sikt.