Endogent

Er dikteren seg selv
så gir han livets elv
å strekke seg i mot
den ro som den forlot.