Frigjøringen

Mandag er et skrifte.
Ved det vil du stifte
deg til kors å bære,
gitt deg, det å lære.

Tirsdag er en prøve,
livet gitt å øve.
Men du finner loven,
gitt deg i fra oven.

Onsdag er et skille,
da fått form, den lille.
Du er gitt til verden,
faktumet på ferden.

Torsdag er et vinne.
Du er gitt å finne
veien til det rare
ytre å erfare.

Fredag er en glede.
Da du finner rede
i en morsom setning
i en artig retning.

Lørdag er Guds nåde
at du gis å råde,
hevet i fra plunder.
Du er et vidunder.

Søndag kan du feire
dine mange seire.
Men ha det i sinne:
Du er Herrens vinne.