Merkelighet 10

I lekegrinda er man stor
om man er satt i den av mor.
Da vil man grinda passe på,
og i den uforklarlig rå.