Merkelighet 13

I lekegrinda kan man stå
og håpe på å sitte få.
Så deiser man i grinda ned.
Og da har sinnet jo fått fred.