Merkelighet 3

I lekegrinda er alt nytt
slik at en ikke blir forknytt.
Når det blir saker på det sted
så er det for å leke med.