Merkelighet 4

I lekegrinda er det rart
med alt av ting en får erfart.
Det kan jo ingen steder gå.
Da må der være måte på.