Merkelighet 5

I lekegrinda er der lukt
som er omtrent som skyens fukt.
For, kjøkkenet er like ved.
Så lukten kommer fra et sted.