Merkelighet 6

I lekegrinda ser man alt
til lekegrindas styr er kalt.
For, i den er det veldig fint.
Og utenfor er alt forpint.