Niende bud

Du skal ikke lyve.
Ikke til å skyve
på er livets vorden.
Kjærlighet er orden.