10ende oppfordring

Ei kjempemessig er det liv
en har når en av skrekk er stiv.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.