9ende oppfordring

Ei kjempemessig er den makt
en tilfredsstiller ved sin akt.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.