1ste oppfordring

Som ubevisst en vilje har
som bare som effekt er klar.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.