2ndre oppfordring

En strek som flyter er så gjort
at omrisset blir dårlig, fort.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.