Andre bud

Ingen annen nåde
skal i ditt liv råde
enn vår Gud, som døde
slik at du kan gløde.