Tredje bud

Vår Herre er til gavn.
Så ikke misbruk navn
på Gud, for en blir holdt
ansvarlig for det voldt.