Fjerde bud

Hviledagen hellig
skal du som forskjellig
fra alt annet holde,
ikke anstøt volde.