Sjette bud

Du skal ikke drepe.
Du er selv en nepe,
faktisk, for Vår Herre.
Gjør det ikke verre.