Sjuende bud

Sky hor for enhver pris.
Du mister ved det vis
rettferdighetens glød
og blir for sannhet død.