3dje oppfordring

En farge som er ikke klar
er grå. Og grått en mangel har.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.