4de oppfordring

Et vis som ikke har tatt form
kan ikke heve seg fra norm.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.