5te oppfordring

Et grep som ikke er så fint
er det av den som er forpint.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.