6tte oppfordring

En stand det ei er måte på
kan ikke ovasjoner få.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.