7ende oppfordring

Den plass en ikke finner fred
er ikke et fantastisk sted.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.