8ende oppfordring

Ei kjempemessig er den led
som en kan stille spørsmål ved.
Om en vil være nydelig
så bør en være tydelig.